Digitalt internationellt event för Handelshögskolan

Handelshögskolan i Stockholm livesände under våren ett digitalt internationellt event från Studio Adapt i Stockholm. Syftet med det livesända eventet ”Homecoming” var att samla och fira tidigare studenter och personal som arbetat på skolan.

Det här var första gången som Handelshögskolan genomförde ”Homecoming” som ett helt digitalt internationellt event. Eftersom eventet inte genomförts som en interaktiv livesändning tidigare var det osäkert hur många deltagare som skulle vara intresserade av att delta. En osäkerhet som snabbt försvann när 400 personer från hela världen på kort tid anmälde sig till eventet.

Segerhopp efter en väl genomförd livesändning, ett digitalt internationellt event, i Studio Adapt
Så här firar man efter en väl genomförd sändning!

Navigating the unknown

Själva livesändningen pågick under två timmar och temat var ”Navigating the unknown”. Temat syftade på hur vi på olika sätt anpassat vårt sätt att leva i rådande pandemi. I livesändningen blandades förinspelade inslag, intervjuer och musikinslag med liveinslag i form av paneldiskussioner och presentationer.

Besökarna såg livesändningen i digital eventplattform

Besökarna loggade in i Adapts digitala och interaktiva eventplattform. I den kunde de se livestreamen från studion. Där kunde de också se och nätverka med varandra, chatta och skicka in frågor till studion. Via portalen skickade studion också ut frågor som deltagarna kunde svara på i eventets gemensamma chatt.

Livesändingen kunde ses i den digitala eventportalen
Besökarna loggade in i Adapts digitala eventportal där de kunde se livesändningen från studion.

Körproducenten skapade körscheman och styrde arbetet i studion

Adapt arbetade med projektet från start till slut och hjälpte Handelshögskolans team med koncept och utformning av livesändningen. En körproducent från Adapt fanns med under förarbetet för att rådgöra kring koncept, upplägg och för att kunna arbeta fram detaljerade körscheman. Producenten styrde också arbetet på plats i studion.

Körproducent i Adapts studio
Vår duktiga körproducent Marie ansvarade för körschemat och arbetet på plats i studion

Välkommen att kontakta mig för mer information om innehållet på den här sidan

Viking Grandin


Digitalt internationellt event för Handelshögskolan