Intersolias Digitala Användarträff

Intersolia bjuder in till en dag fylld av fakta och inspiration med fokus på hur företag kan verka mot en hållbar framtid.

Intersolia hjälper företag att hantera sina säkerhets- och miljömål, minimera risker, säkerställa lagefterlevnad och öka lönsamheten genom att bland annat erbjuda sina kunder ett kemikaliehanteringssystem.

En dag av nätverkande och inspiration för Intersolias kunder

Efter flera månaders planering gick Intersolias årliga användarträff av stapeln, ett event där man tillsammans med sina kunder träffas för att inspirera varandra och dela med sig av sina egna resor mot ett mer hållbart sätt att bedriva sin verksamhet. Under användarträffen får kunderna ta del av inspirerande föreläsningar med syftet att hjälpa dem förstå hur man kan arbeta hållbart och undvika onödiga risker i sitt kemikaliearbete. För Intersolias kunder är användarträffen även ett uppskattat forum för nätverkande, där de kan träffa och samtala med andra professionella inom miljö, hälsa och säkerhet.

Att planera en sändning av den här kalibern kan kännas svårt, men med hjälp av Svenska Mässan Gothia Towers mötesproducent och Adapts team av tekniker fick Intersolia den hjälp och stöd de behövde för att både planera och genomföra en 5 timmar lång sändning som håller ett bra tempo och både blir rolig och intressant att ta del av.

Digital eventplattform

Med hjälp av en digital eventplattform utformades en digital miljö i vilket tittarna kunde följa sändningen live. Som tittare kunde man även ställa frågor till talarna under tiden som föreläsningar och panelsamtal pågick. Plattformen användes även till att genomföra workshops i mindre grupper.

Förutom detta använde man den digitala eventplattformen till att genomföra roliga aktiviteter så som en quiz med aktuella frågor, samt be deltagarna skicka en bild på sig själva i den miljö de befann sig i just där och då, bilder som sedan förvandlades till ett kollage. Ett roligt och uppskattat inslag som skapade en känsla av gemenskap.

Live i studion

På plats i studion fanns förutom Intersolias egna föreläsare även två keynote talare i form av Elaine Eksvärd och Olle Matsson. Elaine Eksvärd har en fil.kand i retorik och är författare av böcker som Snacka Snyggare och Den fula vägen till makt: Härskarteknik. Olle Matsson är professor vid Uppsala Universitet och författare till boken En dos stryknin: Om gifter och giftmord i litteraturen, samt flera intressanta artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter utöver världen. Båda gav intressanta föreläsningar som trollband publiken.

En flexibel studio

Tekniken i studio Gothia är flexibel och vi använde oss av 2 kameror med operatörer och en fjärrstyrd kamera som vår videotekniker kunde styra inifrån kontrollrummet. På så vis kan man enkelt röra sig mellan olika miljöer och scenarier i studion.

På det hela taget en mycket lyckad sändning från Studio Adapt Gothia och ett fint samarbete med Svenska Mässan Gothia Towers mötesproducent som höll i taktpinnen under hela sändningen.


Intersolias Digitala Användarträff

Typ av event

Digitalt event