3D-visualisering

Med 3D-visualisering visar vi i förväg hur ditt projekt kommer att se ut. De hjälper oss i den kreativa processen när vi tar fram en lösning, de säkerställer att alla är överens om hur slutresultatet skall se ut och de är ett underlag som används under själva byggnationen.

Vi skapar 3D-ritningar för alla sorters projekt; event, mässmontrar, middagar, konferenser och installationer. Vi visualiserar enstaka delar eller hela arenor. Visualiseringarna är ofta en viktig del och ett hjälpmedel i en förfrågan eller ett offertarbete eftersom de hjälper en inköpare att förstå vad de faktiskt lägger resurserna på innan eventet har genomförts. Det är ett effektivt verktyg för att tydliggöra något som är svårt att beskriva i text.

Adapt skapar 3D visualisering för event och mässa
Exempel på en 3D-visualisering från en billansering

Våra 3D-designers har en stor databas med inredning, teknik och lokaler som vi modifierar efter behov. Vi bygger också egna 3D-modeller efter olika föremål och kan därför helt anpassa ritningarna efter ditt projekt. När en lokal och en lösning är uppritad i 3D är det enkelt att ändra olika detaljer, som exempelvis en logotyp eller en dukning. En 3D-visualisering är därför ett mycket användbart verktyg om man ofta gör återkommande event i samma lokaler och snabbt vill kunna visa sina kunder olika lösningar.

Exempel på 3D-visualisering med rörliga kameror

Vi arbetar med olika tekniker av 3D-visualisering, exempelvis:

3D bilder

Med 3D-bilder visar vi ett projekt med hjälp av renderade fasta bilder. Ett projekt kan visualiseras med många bilder som visar olika vinklar och inzoomningar.

3D-visualisering utomhus
Exempel på en fotomontage som kombinerar en 3D-visualiserad bild med ett fotografi

3D animationer

En 3D-animation är en animerad (rörlig) 3D-ritning. Det kan vara allt från en enklare kameraåkning till en mer beskrivande animation som exempelvis visar hur en innovativ funktion ser ut och rör sig. I en 3D-animation kan man också lägga in filmklipp.

WEB 3D (sketchfab)

Med Web-3D kan vi skapa en 3D-modell som kan visas i de vanligaste webbläsarna. Då kan tittaren själv vrida, vända och zooma in på modellen. Detta går också att kombinera med en 3D-animation.

Områdesvisualiseringar

När vi skall göra storskaliga visualiseringar eller visa upp ett område utomhus, som exempelvis en festival, så använder vi oss av data från Google maps. Med våra verktyg kan vi hämta in skalenlig data från Googles globala databas över hus och vägar. Vi kan på så sätt snabbt skapa korrekta visualiseringar av stora ytor utomhus. I visualiseringarna kan vi även lägga in rörliga element som trafik och människor.

Med våra 3D-verktyg kan vi importera data från Google maps och på så sätt snabbt skapa storskaliga visualiseringar.

Augmented reality

Med hjälp av en app kan man med augumented reality använda sin mobil eller surfplatta som ett fönster för att se t.ex en monter i verklig skala och gå runt i montern helt i 3D. Appen använder sig av det inbyggda gyroskopet och kameran för att positionera dig och 3D modellen i förhållande till varandra.

3D-visualisering i form av Augmented reality
Augumented reality kan exempelvis användas för att visa hur en mässmonter kommer se ut i en specifik lokal.

Virtual reality

Med hjälp av tekniker som Unreal och HTC Vive VR headset kan man helt virtuellt besöka och uppleva en installation eller ett kommande event innan det är uppbyggt. Sätt bara på dig ett VR headset och gå in i den 3D miljö vi har byggt upp.

3D-visualisering i form av virtual reality. Kvinna testar virtual reality.
Med Unreal 3D-motor och HTC Vive headset skapar vi 3D-upplevelser som man själv kan förflytta sig i.

Unreal spelupplevelse

Vi skapar kompletta 3D-miljöer som du själv kan gå runt i – precis som i ett spel. Tekniken baseras på spelmotorn Unreal och innebär att du själv från din dator kan förflytta dig i miljöerna för att kunna se hur ditt projekt ser ut från olika vinklar och vrår. Tekniken kan också kombineras med VR-glasögon för en ännu mer levande upplevelse.

Exempel på hur miljöer kan visualiseras och upplevas med hjälp av 3D-motorn Unreal

Välkommen att kontakta mig för mer information om innehållet på den här sidan

Isak Felldin