IT-tjänster

Adapts interna IT-avdelning arbetar med IT-tjänster inom nätverk och system för audiovisuella lösningar, både tillfälliga och permanenta. Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Byggnation av fasta och trådlösa nätverk
  • Interaktiva lösningar som knyter ihop användarupplevelsen med ljud-, ljus- och bildteknik
  • Systemlösningar som knyter ihop sensorer och kringutrustning med en audiovisuell upplevelse
  • Programmering av system och speciallösningar