Producent

Att hålla sitt möte, göra sin presentation eller genomföra sitt event är minst sagt en annorlunda dag på jobbet för de flesta. Ibland kan man klara sig själv, i synnerhet om man ska hålla ett mindre möte eller göra en enklare presentation. I vissa fall är det större och mer står på spel. Då kan det behövas stöd och support men också erfarenhet och rutin i arbetet med att producera och planera innehållet och upplägget i ett projekt i form av en producent.

Man kan behöva det för att säkerställa att ens koncept och upplägg håller; att körscheman tas fram; att medverkande och moderator känner sig trygga och säkra samt att allt tekniskt och praktiskt är på plats när det väl gäller.

Adapts producent hjälper till med talarstöd och talarcoachning
Våra producenter hjälper också till med talarstöd och talarcoachning.

Adapt stöttar byråer, arrangörer, företag och organisationer med hjälp i form av en producent. Både i förarbetet och som körproducent under själva genomförandet. Våra producenter genomför varje år ett stort antal projekt och vet vad som fungerar för ett fysiskt event. Dels för ett hybridmöte men också i en digital studio. De hjälper och stöttar dig i de delar du inte vill ta hand om själv.

Kör-producent

En av de viktigaste rollerna under genomförandet av ett projekt är körproducenten.

Körproducenten hjälper till med innehåll, förarbete och styr tekniker
Körproducenten är med i förarbetet för att planera koncept och upplägg, och styr sedan tekniker och deltagare under själva genomförandet.

Körproducenten ansvarar för körschema, kommunikation med tekniker och allt material som skall visas. Det här är en viktig roll för att säkerställa att både repetitioner och genomförande blir bra. Körproducenten ser till att körschemat följs, att medverkande går in i studion på rätt tid, och ger ”cues” till tekniker så att växlingar och materialstarter sker i rätt ögonblick.

Om du inte har någon i ditt projekt som tidigare arbetat som körproducent så kan våra producenter gå in i den rollen.