Projektledning

Ett projekt omfattar många delar och kompetenser. Oavsett om det handlar om ett möte eller konferens, en mässa eller fast installation. Oavsett om det handlar om en fysisk eller digital miljö. Och ju mer omfattande projektet är, desto fler delar blir det. Därför är det viktigt med projektledning.

Ni vet vad målet för ert projekt är och vad ni vill ha ut av det. Våra erfarna projektledare hjälper er att navigera rätt för att förverkliga era mål och ambitioner. De är noga med att sätta sig in i projektet och utgår alltid från vad som behövs. Det gör att de kan rådgöra med er så att varje insats tillför värde. I större projekt samverkar olika projekt- och produktionsledare med varandra för att bidra till ett effektivt och optimalt sammanhållet projekt.

Våra projektledare arbetar i huvudsak i tre olika projektområden.

Övergripande projektledning

Det är våra projektledare som har den första kontakten med er som kund. De deltar aktivt i processen; från de förberedande samtalen tills projektet är i mål och oavsett om ni är ett företag, en organisation eller byrå. De samverkar med era projektansvariga och leder, bemannar och organiserar projektet i frågor som exempelvis handlar om budget, planering, koncept- och innehållsarbete, teknik, personal och lokaler.

I de större projekten möter man våra seniora projektledare. De har oftast rollen som Adapts kundansvariga. Det är också de som projektleder mer omfattande och internationella projekt samt olika specialprojekt. I mindre projekt, till exempel enklare möten som streamas från någon av våra streamingstudior, är det en projekt- eller produktionsledare som har det övergripande ansvaret. Den koordinerar teknik och personal och säkerställer att era ambitioner och önskemål tas tillvara.

Teknisk projektledning

Ett eventprojekt kan involvera en hel del teknik och behöva olika tekniska speciallösningar. Hur mycket och hur många beror på hur stort projektet är och om det är ett fysiskt eller digitalt event.

Det kan handla om ljus, ljud, bildlösningar, kameraproduktion, scenbyggnationer och scendekor, streamingteknik, dialogverktyg och publiceringsplattformar, konstruktion av mässmontrar, 3D-ritningar och mycket mer.

Våra rutinerade tekniska projektledare säkerställer inte bara projektets tekniska kvalité. De tar fram ritningar, bokar, planerar och koordinerar alla tekniska resurser samt samordnar all teknisk personal. De ser också till att budgetberäkningarna är korrekta och de leder det tekniska praktiska arbetet på plats.

Projektledning för studioproduktioner

Att flytta det fysiska eventet till en tv- eller streamingstudio kan vara en utmaning. Det handlar ofta om att ett format och upplägg man tänkt sig för ett fysiskt event behöver göras om. Tiden måste kanske kortas ner rejält, budskapen koncentreras och antalet talare begränsas. Kanske måste det till interaktivitet och dialog? Ska det sändas live eller räcker det med vissa delar? Behövs en moderator, hur gör vi med presentationer, ska vi förproducera olika filminslag? Passar projektet bäst i en vanlig studio eller i en av våra hybridstudior? Frågorna och möjligheterna är många.

Att gå ”från scenen till rutan” ställer andra och nya krav. Det behövs också en förståelse för och hänsyn till publiken och vilka förutsättningar de har. Våra erfarna projektledare och producenter guidar er igenom alla delar av studioproduktionen. Det kan handla om frågor som typ av streamingplattform och val av studio till frågor om format, koncept, innehåll och coaching av talare och moderatorer. Kort sagt; våra producenter hjälper er att få ut mesta möjliga av ert projekt och att nå era mål.