Vi designar och bygger din monter på Svenska Mässan Gothia Towers

Svenska Mässan har mer än 100 års erfarenhet av att skapa mässor och möten. Vi på Adapt är experter på att bygga fysiska och digitala mötesplatser. Tillsammans erbjuder vi specialdesignade monterlösningar som anpassas helt efter era önskemål.

Vi tar fram en design och teknisk lösning som matchar era behov och som lockar och attraherar era besökare, på mässan likväl som på distans. Genom att använda olika former av digitala bildytor, får du en flexibel, föränderlig och dynamisk monterlösning, oavsett om den är fysisk, digital eller hybrid. Vårt arbete utgår från er och grundprocessen är enkel.

Utgångspunkt

När vi planerar er mässmonter utgår vi från flödena för mässan och var din monter är placerad. På så sätt kan vi optimera er exponering och montermiljön. Det första steget är ett förprojekt.

Förprojekt

Tillsammans tar vi fram ett koncept som utgår ifrån vilka mål ni satt upp för ert deltagande samt vilken budget ni har. Efter det tar vi fram en preliminär kostnadsram och konkretiserar konceptet. Det gör vi genom att väva ihop de tekniska lösningar som behövs och visualiserar hur montern kommer att se ut. Det görs företrädesvis i form av en 3D-modell, eller en ritning. Vår ambition är att ni ska kunna se och uppleva er monter redan innan den är byggd, vilket gör kommande beslut enklare samt minimerar risker.

Adapt sätter oss som kund i fokus. De anpassar och utvecklar sig hela tiden för att ge oss nya möjligheter och möta våra förändrade behov.

Carl-Magnus Löfgren, Alliance Manager, Iver
STILREN MONTER BYGGD I BEMATRIX

Beslut och byggnation

När att skisser och ritningar för er monter är godkända, räknar vi fram en slutlig budget och offert. Efter att de har godkänts gör vi en planering för processen framåt tills mässan öppnar, inklusive byggstart. Ni kan fokusera på att planera ert arbete i montern, ta fram material och preppa era kunder. Vi stämmer av löpande och träffas på plats i god tid innan mässan öppnar och går igenom tekniska lösningar och annat.

Varmt välkomna att kontakta oss!

INTERAKTIVITET ÄR OFTA ETT UPPSKATTAT INSLAG FÖR BESÖKARNA