Koncept & design

De tankar och frågor man har kring sitt eventprojekt kan vara många och olika; hur säkerställer jag att mina budskap når fram och in, hur får jag till en bra känsla i rummet eller på skärmen, vilket format och upplägg passar det vi vill göra och vad krävs tekniskt, och hur ska de medverkande få stöd och coaching med innehåll och presentationer? Därför är det viktigt att utföra ett noggrant konceptarbete.

Konceptarbete

Medlet och metoden för att samla och strukturera tankar och idéer är ett koncept; en tydlig beskrivning av hur och på vilket sätt projektet ska genomföras, gestaltas och vad det ska resultera i. Konceptet kan vara kortfattat och koncentrerat eller mer omfattande, beroende på projektets omfattning.

Våra producenter hjälper er att ta fram ett bra koncept som knyter an till era ambitioner och mål. Det blir en plattform att utgå från, oavsett om ni planerar att göra ett fysiskt möte eller digital konferens eller kanske en utställning på en mässa. Vi hjälper er oavsett om ni är ett företag, en organisation eller en byrå.

Konceptarbete, från Tratons chefskonferens
En viktig del i ett koncept är att skapa en fysisk design som speglar projektets tema eller varumärke. Bilden ovan kommer från företaget Tratons chefskonferens.

Våra producenter har en lång, gedigen erfarenhet inom event och TV. Därmed har de utvecklat mängder av koncept och programformat och producerat hundratals scen- och TV-produktioner. De skapar trygghet och säkerhet och arbetar alltid utifrån ert projekt och vad som behövs för att förverkliga det. Ibland handlar det om punktvisa insatser, ibland är producenten engagerad genom hela projektprocessen, från start till mål.

Design

Våra designers och grafiker säkerställer att ditt koncept tas ut i en fysisk och digital design. Det kan exempelvis handla om att ta fram uttryck och design för:

  • Trycksaker, som inbjudningar och profilmaterial
  • Digitala namnskyltar, vinjetter, filmer och presentationer
  • En scen, fysisk lokal eller arena, en eventdesign för ditt projekt
  • En exponering eller mässmonter

Vi arbetar i både 2D och 3D-verktyg för att på olika sätt kunna presentera olika designunderlag för dig.

Konceptarbete för Scania. 3D design och visualisering av designad lösning för event och konferens.
Exempel på 3D-visualisering av en scenlösning på ett event.

Välkommen att kontakta mig för mer information om innehållet på den här sidan

Viking Grandin