Teknisk planering

Adapts projektledare och tekniker utför teknisk planering av utrustning och tekniska lösningar för alla sorters projekt; event, livesändningar, mässor och installationer.

Arbetet innebär teknisk detaljplanering, produktionsplan, bokning och planering av tekniker, framtagning av olika sorters ritningar och underlag, samt specifikation av den utrustning som behövs i ett projekt.

Vår tekniska personal är också med och leder arbetet på plats under projektets genomförande.

Teknisk projektledning

Våra tekniska projektledare har stor erfarenhet av att arbeta med både tillfälliga och permanenta lösningar på alla sorters platser; hotell, eventlokaler, arenor, kongresser och festivaler. Den teknik vi använder för att skapa upplevelser kan i de flesta fall installeras på valfri yta. Våra projektledares jobb är att säkerställa att rätt teknik och personal används och fungerar för ditt projekt.

Tekniska ritningar och underlag

En viktig del i den tekniska projektledningen är att skapa tydliga underlag och ritningar för installationen. Vi använder både 3D- och 2D-ritningar som verktyg när vi skapar våra underlag.

Teknisk planering inför ett event. Här visas en teknisk översiktsritning.
Så här kan en teknisk översiktsritning för ett event se ut. Det är inte bara tekniska lösningar som ritas in, man placeras också ut fria ytor för exempelvis förvaring av tomcase.

  • 3D-ritningar används för att visuellt visa idén, lösningen och hur det slutliga resultatet kommer att se ut.
  • Översiktsritningar gör normalt i 2D, i exempelvis CAD-format, för att visa en övergripande teknisk bild av en installation.
  • Riggritningar används för att i detalj planera hur utrustning skall monteras, exempelvis från ett tak, samt hur den skall kopplas ihop. Ritningarna är tekniska och görs i både 3D- och 3D-format.
  • Konstruktionsritningar görs i ett tekniskt 3D-format, exempelvis CAD eller SketchUp, för att visa hur olika komponenter och byggnationer skall monteras ihop och fungera.

Behöver du hjälp med teknisk planering, underlag eller ritningar för ditt projekt? Vi hjälper byråer, branchkollegor och företag med det som behövs. Kontakta oss för mer information.

Välkommen att kontakta mig för mer information om innehållet på den här sidan

För mer information, kontakta:

Viking Grandin