Cirkularitet och hållbarhet var fokus i ABF:s monter på Bokmässan 2022

Det var begreppet cirkularitet som var temat när ABF skapade sin monter till årets bokmässa. Tillsammans byggde och inredde vi en monter där allt från ramsystem och teknik till möbler och inredning bestod av återbruk. Till och med konsten var skapad utifrån principen om återvinning.

Under Bokmässan 2022 på Svenska Mässan i Göteborg byggde vi tillsammans med ABF en monter med fokus på cirkularitet och hållbarhet. Uppdraget gick ut på att skapa en monter som motsvarade deras värderingar samtidigt som syftet var att bredda läsningen i samhället. Budskapet de ville förmedla var: vi behöver fler som läser och inte fler böcker”.

Monter skapad av återbruk

Tillsammans med ABF designade vi en monter och inredde den som ett vardagsrum. Vi fyllde den med böcker, konst och vintagemöbler för att skapa en inbjudande och hemtrevlig stämning. Innehållet var präglat av begreppet cirkularitet vilket innebar att ingenting i montern var nytt. All inredning och alla möbler bestod helt av återbruk. Även bildskärmen på väggen var begagnad och kom från Adapts egen hyrshop. Böckerna i montern representerade olika årgångar och möblerna skulle gestalta skiftande stilar genom tiden. Konstverken var skapade av konstnären Woo – Bock som gör collage, skulpturer och svävande mobiler av papper. Dessa formar hon genom att ta till vara på sidorna i gamla böcker. I de olika kreationerna får texterna och bilderna ett nytt sammanhang och en ny betydelse. Monterns delar har även efter avslutad mässa blivit till nya projekt, både möblerna och konsten visas idag på andra håll.

Cirkularitet en möjlighet

Vi på Adapt ser stora möjligheter för hela expo och utställningsbranschen när det kommer till att producera hållbara montrar utifrån ett cirkulärt arbetssätt. Med systemet beMatrix kan vi återanvända varje del av ramen som monter är byggd av. Vi driver också en uthyrningsverksamhet där våra kunder kan hyra teknik istället för att köpa samt att vi alltid hyr in möbler och övrig inredning till montern. Vill du också bygga en monter med högre hållbarhet? Varmt välkommen till oss!


Cirkularitet och hållbarhet var fokus i ABF:s monter på Bokmässan 2022