Proact som är ett digitaliseringsprojekt i tiden väljer att summera projektet i form av ett livestreamat event från Adapts Gothia Studio

För organisationerna ABF, Coompanion, Riksidrottsförbundet och egenanställnings kooperativet Smart Coop har pandemin skapat ett behov av att öka den digitala kompetensen bland personalen. När det var dags att sammanfatta projektet valde man att göra det genom ett livestreamat event från Adapt Gothia Studio i Göteborg.

ProAct är ett initiativ som finansieras via europeiska socialfonden där mer än 550 medarbetare fått ta del av utbildningar inom digitala arbetssätt. När ProAct skulle hålla sin avslutningskonferens gjorde man det i form av ett livestreamat event från Adapt Gothia Studio i Göteborg.

bild på ett panelsamtal under ett livestreamat event
MÅNGA SPÄNNANDE ÄMNEN DISKUTERADES UNDER DAGEN

När pandemin kom fick vi en helt annan verklighet, digitala möten och arbeta hemifrån blev det nya vanliga. ProAct är ett projekt i tiden. Där syftet med projektet är att lyfta fram vikten av att lära sig hantera digitala verktyg inom idéburen sektor. Man kan säga att målet med projektet är att utbilda medarbetare till den nivån att de själva är med och driver digitaliseringen inom sina områden framåt. Eftersom detta är ett digitaliseringsprojekt valde ProAct att genomföra den avslutande konferensen som ett livestreamat event. Vilket passade perfekt.

Under en halvdag fick deltagarna ta del av spännande föreläsningar där man bland annat spånade in i framtiden. Panelsamtal där man diskuterade olika aspekter bra som dåliga kring digitalisering. Man bjöd även tittarna på tillbakablickar från projektets start fram till där man står idag. För att guida oss genom dagen fanns moderator Åsa Lindell på plats i studion. Åsa guidade tittarna och genom dagens alla hållpunkter och gjorde som vanligt ett fantastiskt jobb. 

Bild på kameraman under ett livestreamet event
VÅRA ERFARNA TEKNIKER JOBBAR FÖR ATT GÖRA VAJE LIVESTREAMAT EVENT SÅ BRA SOM MÖJLIGT

Med hjälp av 3st fasta robotkameror och en kameraoperatör som styrde dem inifrån från kontrollrummet. Kunde talarna röra sig mellan en stående position för föreläsningar och en sittande position för paneldiskussion. Åsa ställde relevanta och spännande frågor som panelen diskuterade i en lugn och skön miljö.


Proact som är ett digitaliseringsprojekt i tiden väljer att summera projektet i form av ett livestreamat event från Adapts Gothia Studio