Installation och drift av teknik i den svenska EXPO2020 paviljongen i Dubai

På uppdrag av Utrikesdepartementet har Adapt varit delaktiga i genomförandet av världsutställningen EXPO2020 i Dubai. I över tre års tid har vi arbetat med projektet och den svenska paviljongen i Dubai. Vårt uppdrag har varit att planera, installera och drifta all AV-teknik för scenerna samt event- och konferensvåningen. Under de 6 månader som utställningen pågick genomförde vi drygt 250 event i paviljongen.

Världsutställningen EXPO2020 har pågått mellan den 1 oktober 2021 till och med den 31 mars 2022. Temat för utställningen har varit Connecting Minds – Creating the Future med inriktning på möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Den svenska paviljongen the Forest, återfinns i den del av utställningen som belyser hållbarhet. Det är en klimatsmart byggnad helt i trä med syfte att visa svensk innovation, hållbara lösningar och samtidigt inspirera till en grönare omställning. Det är fler än 190 länder som under världsutställningen varit representerade i Dubai . 

Det som slagit mig mest är hur flexibel, snabb och samarbetsvillig Adapts personal är – även när vi kommer med många snabba uppdrag och ändringar

Ludwig Daver, Deputy Commissioner General, EXPO2020

Installation av tekniska lösningar för svenska paviljongen

Under världsutställningen har vi tillsammans med våra kollegor på CT genomfört fler än 250 event i paviljongen; fysiska, digitala och hybrida. Det har varit alla olika typer av projekt med allt från enmanspresentationer på scen till fullskaliga livesändningar, modevisningar och produktlanseringar.

Det vi har gjort i paviljongen är att installera alla typer av AV-utrustning vilket innebär ljud-, ljus- och videoutrustning samt streamingteknik. All teknik har varit uppkopplad via ett nätverk som hanteras genom kontrollsystemet BLOCKS. Därmed har vi kunnat styra all uppkopplad teknik från en och samma mjukvara. Med BLOCKS har våra tekniker och paviljongens personal enkelt kunnat styra all teknik från sina vanliga mobila enheter; mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Så här styrde systemet BLOCKS all installerad teknik i den svenska paviljongen i Dubai

Hybridmöte allt viktigare för kommunikationen

På plats i paviljongen the Forest i Dubai är Ludwig Daver, Deputy Commissioner General, för EXPO2020. Enligt honom går det inte går att överskatta värdet på det som Adapt tillfört det svenska deltagandet. Det är många saker som deltagarna varit tvungna att hitta nya vägar för och göra annorlunda på grund av pandemin. Till exempel så har företagen inte haft möjlighet till att bjuda in så många medverkande till Dubai och därför har hybridmöte blivit en allt viktigare faktor. Med hjälp av Adapts teknik, kunskap och erfarenhet har de istället kopplat ihop talare från hela världen med event- och konferensvåningen här i Dubai. Därigenom har deltagarna kunnat medverka på möten och konferenser på världsutställningen trots att de befunnit sig på andra sidan jorden.

Ludwig Daver berättar hur samarbetet med Adapt fungerat

Starkt lagarbete i den svenska paviljongen

Det har varit en spännande tid och något som präglat arbetet har varit den starka lagkänslan bland dem som jobbat i paviljongen. Ludwig berättar att det också har ställt stora krav på samarbetet för att bygga upp och driva event- och konferensdelen. De som jobbat på plats i den svenska paviljongen har mer eller mindre bott inne på mässan. Arbetet har hela tiden varit föränderligt och de har inte vetat vad som ska hända från den ena stunden till den andra. Därför har flexibilitet varit nyckeln till ett väl fungerande lagarbete för att kunna lösa alla uppgifter tillsammans.

Ett projekt i världsklass

Vi på Adapt tycker det har varit otroligt roligt och spännande att vara del av ett så stort och betydelsefullt projekt. Därför har det också varit extra motiverande att få bidra med det vi kan bäst. Vi har delat vår kunskap och erfarenhet av teknik, installation och livestreaming samt hur fysiska möten blir digitala. Därigenom har vi varit delaktiga i att sätta strukturen och skapa förutsättningarna för att alla skulle kunna genomföra både fysiska möten, hybrida event och helt digitala sändningar. Stort tack till alla kollegor, partners och kunder som vi har haft glädjen att arbeta med.

Välkommen att kontakta mig för mer information om innehållet på den här sidan

Viking Grandin


Installation och drift av teknik i den svenska EXPO2020 paviljongen i Dubai