Adapt söker: Teknisk projektledare

Adapt designar, producerar och levererar audiovisuella lösningar för fysiska möten och events, mässor och utställningar samt fasta tekniska installationer. Vi skapar och bygger starka och bestående upplevelser.

Sammanfattning

Som teknisk projektledare hos Adapt har du en mycket viktig roll – du är den som planerar det tekniska och praktiska arbetet i våra projekt och säkerställer själva genomförandet och leveransen på plats.

Du är den praktiska genomföraren som säkerställer att våra produktioner planeras, byggs upp, genomförs och demonteras på ett tryggt och effektivt sätt. Du kommer att arbeta tillsammans med Adapts kundansvarig projektledare, som är övergripande ansvariga för våra projekt och kunder, och våra områdesansvarig experter inom ljud/ljud/bild/expo som hjälper dig planera de tekniska lösningarna.

Utifrån en brief kommer du tillsammans med ditt projektteam ta fram idéer och tekniska lösningar för projekt som du sedan tekniska projektleder och förverkligar. Du ansvara för ritningar, tekniska underlag och bokning av utrustning, personal samt tidsplanering. I ditt team ingår en kundansvarig säljare, tekniska specialister, lager- och logistikpersonal och funktioner för design och dekor. I ditt uppdrag ingår också kommunikation och koordinering med projektets övriga leverantörer samt eventplatsernas personal.

Anställningsform och arbetstid

Tjänsten är 100% och utgår från förtroendearbetstid, vilket innebär att du som arbetstagare själv ansvarar för hur du planerar och utför ditt arbete och nyttjar din arbetstid. Du styr själv när och hur du arbetar, utifrån dina projekt och kunder, och vi ser tillsammans löpande över dina uppgifter och ditt resultat. Du har inget tidrapporteringskrav annat än för uppföljning i projekt.

I ditt arbete anses helg- och kvällsarbete ingå som standard och det utgår ingen övertid. Du har 6 veckors semester.

Ansvar och arbetsuppgifter

I ditt arbete hos Adapt har du följande ansvar och arbetsuppgifter:

  • Stötta Adapts kundansvarig i deras offertarbete genom att ta fram förslag på tekniska lösningar samt arbeta fram kostnadsunderlag.
  • Ansvara för framtagande av tekniska ritningar och underlag.
  • Boka personal och externa resurser.
  • Planera och arbetsleda projektets personal.
  • Boka och hantera utrustning i vårt lagersystem EasyJob.
  • Kommunicera med Adapts lager- och logistikansvariga gällande bokning av utrustning och logistik.
  • Ytterst ansvarig för att det finns en person fysiskt på plats som ansvarar för samt leder arbetet i våra projekt.
  • Proaktivt arbeta med att hitta nya tekniska lösningar och möjligheter för våra projekt.

Adaps projektorganisation

Adapts projektorganisation bygger på ett nära samarbete mellan kundansvariga projektledare, tekniska projektledare och områdesansvariga/tekniker som tillsammans bildar projektgrupper.

Välkommen att kontakta mig för mer information om innehållet på den här sidan

Minai Jansson

Relaterat

Se allt