9. New York

Om att bli mer och fler än någonsin.

Den nionde drömmen – alla goda ting är tre.

Viking försvann. Inte helt men lite grand, en stund. Det var så det kändes. Förklaringen var att han istället för att kryssa mellan Stockholm gator och möten hos svenska företag och eventbyråer, kunde se ut över New Yorks myllrande gatuliv. Som Adapttraditionen ger; har det drömts en dröm som verkar vettig, då förverkligas den – till och med inklusive ett kontor på Manhattan.

Den internationella drömmen byggde på viljan att kunna arbeta med fler globala världsledande varumärken som kunder. Ambitionen var att göra Adapt mer känt, inte bara i Sverige utan också på platser där man genomför sina uppdrag.  Analysen och summeringen gav vid handen; för att göra det måste vi dela upp oss, sprida riskerna och öppna nya dörrar och möjligheter. Skapa nya vägar och våga än mer!

Victor Lagersten från Adapt står på en gata på Manhattan, New York.
För att nå nya internationella uppdrag och ännu bättre kunna arbeta med projekt i USA öppnade Adapt hösten 2018 ett kontor i New York. Här representerad av kollegan Victor Lagersten på besök på Manhattan, New York.

Det var dags att göra mer och fler av Adapt.

Adapt blev till tre. Ett bolag för teknik, i Linköping. Ett projektbolag, placerat i Stockholm och Göteborg. Ett internationellt bolag, i Stockholm, Göteborg och New York. Uppdelningen gav just det som ägarna sökte: ett tydligare affärsfokus, mer distinkta roller och ansvar för medarbetarna och bättre kontroll på intäkter och kostnader.

I samband med det bestämdes det att pausa styrelsens arbete. Man beslöt också att Charlotte och Adapt skulle gå skilda vägar. Riktiga beslut men också modiga i och med att man nyss firat framgångarna för sitt långsiktiga strategiska arbete. Men det som nu väntade var en helt ny tid. Nu måste all kraft och allt fokus läggas på verksamheterna, på det operativa dagliga arbetet, på medarbetarna och deras prestation samt att få utforska hur det ”nya Adapt” skulle te sig och fungera i verkligheten.

När 2019 närmade sig sitt slut kunde Viking och Jonathan se tillbaka på ett år när ovanligt mycket hade kommit på plats. Det var ett kvarts sekel sedan allt började i Bengtsfors, sedan de första drömmarna. Och nu var de här. Alls inte framme, men på god väg. Adapt var nu ett internationellt bolag. 50 miljonersgränsen sprängdes 2018 och det här året verkade peka på en omsättning upp emot helt hisnande 70 miljoner kronor. Ett nytt kontor med stora öppna ytor höll på att designas och inredas i Stockholm och strax skulle flytten gå för Göteborgskontoret till nya fina lokaler på Svenska Mässan. Företaget blev utsett till ”Gasellföretag” av Dagens Industri för andra året i rad. Adapts position på marknaden var enormt stark med rykte och renommé som attraherade bolag från hela världen.

Det är långt ifrån en överdrift att säga att Adapt aldrig någonsin stått så starka som vid utgången av 2019. Det handlade givetvis om fina finanser, det starka erbjudandet och varumärkets position. Men först och främst handlade Adapts styrka om medarbetarna och den interna kulturen. Sedan flera år hade man satsat på att höja individernas kompetens, skapa en större delaktighet, tydligare ansvar och ett samspelt högpresterande lag. Den interna kulturen stod starkare än någonsin.

Adapt stod i startblocken till 2020 för att slå världen med häpnad. Det var uppåt och framåt som gällde. Energin var fantastisk och den gemensamma känslan var: ”Ingenting kan stoppa oss!”. Och så gjorde den entré: Coronapandemin.