Vårt arbetssätt

Vår ambition är att driva en smidig och effektiv projektprocess som landar i ett bra genomförande och resultat. Därför använder vi oss av en enkel arbetsprocess. Den fungerar på samma sätt oavsett om det gäller ett event, en exponering, en livespelning eller en installation. Adapts arbetssätt och process innehåller fem steg; från start till uppföljning. Ibland går processen fort, ibland tar det längre tid, beroende på kundens behov och uppdragets storlek. Vår ambition är alltid att arbeta så tätt tillsammans med vår uppdragsgivare som möjligt. Det brukar bli bäst då.

1. Start

Vårt mål är att realisera våra kunders idéer och matcha vad de behöver. En idé förmedlas på olika sätt; ibland är det en formell brief, ibland ett samtal över telefon och ibland en skiss på en servett. Oavsett vad så pratar vi ihop oss och enas kring viktiga saker som till exempel projektprocessen, budget, vilken känsla och upplevelse som ska prägla genomförandet och hur slutresultatet ska bli. En bra och noggrann start är ofta förutsättningen för ett lyckat projekt.

2. Lösning

Utifrån informationen arbetar vi fram en audiovisuell lösning. För att kunna visualisera den använder vi 3D-ritningar som visar hur det färdiga resultatet kommer bli. Det underlättar för alla i ett projekt att få en klar och tydlig bild av hur genomförandet och upplevelsen ska bli. Ritningar och skisser levereras tillsammans med en projektbeskrivning och detaljerad offert som gör det enkelt att förstå både lösning och kostnader.

3. Process

När projektet är bekräftat startar vi projektprocessen där vi arbetar med tydliga arbetsrutiner och projektverktyg som alla i vårt projektteam använder. Det säkerställer att vi arbetar effektivt, säkert och samtidigt flexibelt. I våra projekt ingår alltid minst två personer i ledande position; kundansvarig, projektledare och/eller produktionsledare. Allt arbete som utförs dokumenteras löpande. Under projektprocessen tar vi bland annat fram tekniska ritningar, gör besök på platsen och/eller lokalen för genomförandet och har dialog med anläggningen. Vi bokar och briefar personal, säkerställer projektbudgeten och tar hand om logistiken.

4. Genomförande

Genomförandet är höjdpunkten efter vårt och kundens förarbete. Det är nu det gäller; det är nu vi går live. I samband med genomförandet säkerställer vi att utrustningen levereras i rätt tid till rätt plats och att allt byggs upp för att motsvara våra 3D-ritningar. Våra projekt- och produktionsledare är på plats och leder arbetet medan våra tekniker genomför körningen och säkerställer att allt flyter på utan problem. Efter avslutat genomförande monterar vi ner teknisk utrustning, scener och dekorer och vi kör hem utrustningen till vårt lager.

5. Uppföljning

Efter avslutat event gör vi en uppföljning tillsammans. Där går vi igenom hur projektet motsvarat våra förväntningar. Vi lär oss av eventuella misstag så att vi kan arbeta ännu bättre tillsammans nästa gång. Faktorer vi pratar om är förberedelser, drift, samarbete, effektivitet, leverans och ekonomi.

Har du några frågor om Adapts arbetssätt? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.