7. Vuxen

Om att bli vuxen med styrelse och allt och bli allt fler med ny VD i spetsen.

Den sjunde drömmen – nu ska vi växa upp.

Om Adapt de senaste två åren, fram till 2014, varit inne i en tonårsfas var det nu hög tid att bli vuxen. Eller åtminstone lite vuxnare. Både Jonathan och Viking kände att bolaget skulle må bra av lite mer styrning, att ha blicken lite längre fram och att det kunde vara berikande med lite mer kontinuerliga influenser utifrån. De var båda ganska slitna sedan 2011 och lite trötta på att ensamma tänka kring företaget och framtiden. Frågan låg framför ägarna på bordet; vad vill vi nu, vart ska vi nu? Det var givetvis inte tal om att stanna upp eller växla ner, drömmen om att ta nästa kliv hade ju börjat ta form. Så nu handlade det om att bli ett än mer moget bolag istället för att hitta nya vägar framåt. Svaret på frågan blev: vi tillsätter en bra styrelse.

Första steget blev att ta in en extern ordförande. Med dennes hjälp kunde Viking och Jonathan formulera sin vilja framåt i ett ägardirektiv och ett mer långsiktigt arbete började ta form. Snart lanserades idén om att anställa en extern VD. Viking och Jonathan kände en längtan efter att komma vidare, att kunna fokusera på det som man brann för; att skapa och utveckla affärer, jobba med kundrelationer och skapa nya typer av tekniska lösningar.

Men det satt minst sagt långt in att släppa kaptensbindeln till någon annan, det var lite som att lämna bort sin bäbis. Men de visste att företaget behövde ett annat och mer dedikerat ledarskap för att kunna bli mer vuxet. Valet föll på Charlotte Odbjer. Hon hade tidigare arbetat i många år med några av Adapts gamla konkurrenter och som marknadschef på GöteborgsPosten. Hon klev in och blev VD i slutet av 2014. Inte långt därefter utökades styrelsen med ytterligare en extern kraft då den finansiella kompetensen behövde stärkas.

Tonåringen Adapt började bli vuxen. Här Charlotte Odbjer, Viking och Jonathan på Adapt.
2014 anställdes Charlotte Odbjer som extern VD, här flankerad av Viking och Jonathan. Nu började tonåringen Adapt att bli vuxen.

Extern VD, bra arbetande styrelse – nu började tonåringen bli vuxen. Styrelsen satte en strategi som satte fokus på medarbetare, lönsamhet och att utveckla kundlistan och kundrelationerna. Det handlade mycket om att börja gå från en lång rad småkunder till färre och större – både kunder och uppdrag. Viking kunde koncentrera sig på försäljnings- och marknadsarbete och Jonathan kunde renodla sin roll som problemlösare och teknikutvecklare. Nya duktiga medarbetare kom in och det blev enklare att samlas kring några tydliga målbilder. Och nu vände utvecklingen. Inte över en natt, snarare sakta och säkert. Projekten blev gradvis större, ryktet stärktes, nya och större kunder blev nyfikna. Omsättningen vände tillbaka uppåt; från 2014 års 20 miljoner ökade det till 27 miljoner året därpå och 30 miljoner 2016. Men det skulle inte sluta där.